KOSGEB DESTEK
0212
607 0040


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KOSGEB NEDİR?

KOSGEB (Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı) 3624 Kanun ve 12.04 1990 kabul tarih ve 20.04.1990 Sayı 20498 yayımlandığı resmi gazete ile hizmete başlamıştır.
Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini arttırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacı ile, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından kurulmuştur. KOSGEB, Sanayi ve Ticaet Bakanlığı ile ilgili bir kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliği haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.
KOSGEB'in Görevleri Sanayide, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlar.
İşletmelerin uluslar arası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gelmeleri için gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat ve işlemlerinin seçimi, takım aparat kullanımı, bakım - onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve ananaliz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuvar ve atelyeleri kurmak ve kurulmasını sağlamak.
KOBİ'ler kalkınan Türkiye'nin büyük hamlesidir. Ülkemiz KOBİ'lerin küresel pazarda sözsahibi olmasını sağlar. KOBİ girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin ve dünyada örnek bir kuruluştur.
KOBİ'ler büyüyor, Türkiye büyüyor. KOBİ'ler rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik hizmet ve destekler sunuyor. KOBİ'lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırmak hedefindir.
KOSGEB'in organları şunlardır.
Genel Kurul
İcra Komitesi
Başkanlık

 

 

Bu site 3C Bilişim tarafından kobileri bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur.
Copyright © Kosgeb Destek

 

Web Tasarımı